Leczenie depresji - leki czy psychoterapia?

Depresja jest stanem charakteryzującym się przede wszystkim pogorszeniem nastroju, zmniejszeniem energii i aktywności. Może mieć różny przebieg i stopień nasilenia objawów, które dotyczą sfery behawioralne, poznawczej i emocjonalnej, do których można zaliczyć:

 • obniżenie nastroju, nasilony lęk, poczucie zagrożenia
 • poczucie beznadziejności
 • pesymizm, spostrzeganie rzeczywistości i przyszłości w czarnych barwach
 • niski poziom energii, brak chęci do działania, podejmowania aktywności fizycznej
 • brak akceptacji siebie, nadmierne skupianie się na wadach i negatywnych cechach
 • wycofywanie z kontaktów społecznych, izolowanie się
 • objawy somatyczne, np bóle głowy, brzucha, serca, które nie mają podłoża organicznego
 • kłopoty ze snem - trudności z zasypianiem lub nadmierna senność
 • problemy z koncentracją uwagi i pamięcią
 • brak apetytu i utrata wagi
 • myśli rezygnacyjne, myśli samobójcze

Leczenie depresji za pomocą leków może stosunkowo szybko przynieść ulgę w objawach. Leki stabilizują nastrój, podnoszą aktywność i motywację do działania, regulują rytm dobowy, co sprawia, że łatwiej jest funkcjonować. Niejednokrotnie nasilenie objawów depresji jest tak duże, że farmakoterapia jest konieczna.

Leki leczą jednak objawy depresji a nie jej przyczynę. Nie rozwiązują problemów, które wywołały depresję. W większości przypadków depresja ma konkretne przyczyny, związane z problemami w pracy, niskim poczuciem własnej wartości, traumatycznymi doświadczeniami z przeszłości, poczuciem osamotnienia, rozpadem związku, nadmiernymi wymaganiami, czy przeciążeniem. Stan depresyjny jest często sygnałem do wprowadzenia zmian w życiu.

Psychoterapia rozwija świadomość przyczyn istniejących problemów, a przez to daje możliwość wypracowania skutecznych sposobów ich rozwiązywania.