"Każdy może ujrzeć wiele rzeczy,
których zwykle nie dostrzega."

Milton H. Erickson

Psychoterapia

Psychoterapia to towarzyszenie pacjentowi w procesie dokonywania zmian, których celem jest rozwój, lepsze rozumienie siebie i swoich emocji, poprawa samopoczucia i sposobu funkcjonowania w codziennym życiu.
Odbywa się zwykle w formie stałych spotkań. O ich ilości i częstotliwości decyduje zawarty kontrakt.

Pracuję głównie w nurcie terapii ericksonowskiej, która przyjmuje założenie, że każdy człowiek jest niepowtarzalny i bogaty w naturalną zdolność do przezwyciężania trudności i rozwiązywania własnych problemów. Posiada indywidualne zasoby, z których może czerpać dostęp do silnych stron swojej osobowości, wspólnie z terapeutą wykreować nowe, twórcze możliwości postępowania i zwrócić się w stronę swojej nowej, dobrej przyszłości.

W swojej pracy, w zależności od zgłaszanych problemów, korzystam również z elementów terapii psychodynamicznej, poznawczo - behawioralnej, systemowej oraz humanistycznej.

Formy pomocy:

konsultacja - 1 - 3 spotkania, które pozwalają na wstępne określenie obszaru trudności z jakimi zgłasza się klient, kierunku pożądanej zmiany oraz ustalenie możliwych sposobów pomocy. Jest to forma skierowana do osób potrzebujących informacji, porady lub wsparcia. Jest także wstępem do dalszej pracy terapeutycznej

psychoterapia krótkoterminowa - skoncentrowana jest na konkretnym problemie, dla osób zgłaszających się w sytuacji kryzysowej, jaką jest np. niespodziewana choroba, rozwód, utrata bliskiej osoby, znacząca zmiana, czy konieczność podjęcia ważnej, życiowej decyzji

psychoterapia długoterminowa - taka forma pracy nastawiona jest na głębokie zmiany, poznanie i zrozumienie siebie. Stwarza okazję do przyjrzenie się swojemu funkcjonowaniu w różnych obszarach życia, relacjom z innymi. Skupia się nie tylko na doraźnych problemach, celem jest długotrwałe zwiększenie jakości życia. Nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia.

Sesja psychoterapii trwa 50 minut